लेबलिङ

साशा कम्पनीको मुख्य उत्पादनहरू सानो मात्रामा हात सेनिटाइजर उत्पादनहरू हुन्, जस्तै 15ml, 30ml, 50ml।हामी उसलाई 15ml कार्ड स्प्रेयर बोतल, 30ml, 40ml PETG कार्ड स्प्रेयर बोतल, यी सबै युरोपको बजारमा धेरै राम्रो बिक्री गरिन्छ।त्यसोभए उसले हामीबाट अर्डर दोहोर्याउँछ, प्रत्येक पटक हामीले समयमै उत्पादनहरू समाप्त गर्यौं र उसलाई बोर्डमा उत्पादनहरू पठाउन मद्दत गर्दछ।

card sprayer bottle

Pink sprayer-1
pink sprayer-2

साइन अप