लेपित

धेरै ग्राहकहरूले धातुको प्रभाव भएका उत्पादनहरू मन पराउँछन्, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई धातुको बनावट दिन प्लास्टिक कभरहरू, नोजलहरू र पम्प हेडहरू जस्ता प्लास्टिकका भागहरू इलेक्ट्रोप्लेट गर्नेछौं।

Coated
Coated3
Coated4
Coated1
Coated2

साइन अप